Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Teplička nad Váhom

Účelom stavebných úprav, prístavby a nadstavby existujúceho objektu Pošty na Školskej ulici v Tepličke nad Váhom je vytvorenie nových kapacít pre potreby umiestnenia detí v predškolskom veku v Materskej škôlke. Existujúce kapacity materskej škôlky sú vzhľadom na dopyt rodičov obce už nepostačujúce. Prestavba sa týka dispozičných úprav existujúcich priestorov pre potreby prevádzky MŠ, nadstavba sa týka nadstavania existujúcej jednopodlažnej hmoty o jedno podlažie.

Obec Teplička nad Váhom – Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Teplička nad Váhom

Účelom stavebných úprav, prístavby a nadstavby existujúceho objektu Pošty na Školskej ulici v Tepličke nad Váhom je vytvorenie nových kapacít pre potreby umiestnenia detí v predškolskom veku v Materskej škôlke. Existujúce kapacity materskej škôlky sú vzhľadom na dopyt rodičov obce už nepostačujúce. Prestavba sa týka dispozičných úprav existujúcich priestorov pre potreby prevádzky MŠ, nadstavba sa týka nadstavania existujúcej jednopodlažnej hmoty o jedno podlažie.

Galéria našich prác