Rekonštrukcia kotolne Základnej školy

Rekonštrukcia kotolne Základnej školy v Nesluši
Galéria našich prác