Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka – stavebná časť

Novostavby združených rodinných domov a príslušnej infraštruktúry, 2 samostatne stojace rodinné domy, hospodárska budova. Rodinné domy budú slúžiť pre bývanie seniorov, hospodárska budova pre zabezpečenie pridružených funkcií. Cieľom realizácie predmetných stavieb je zefektívnenie poskytovaných sociálnych služieb odkázaným občanom obohatením o nové ubytovacie kapacity rodinného typu s vyšším štandardom vybavenia a zvýšenie bezpečnosti a komfortu ubytovania so zameraním na komunitné formy a terénnu opatrovateľskú službu

Obec Santovka – Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka – stavebná časť

Novostavby združených rodinných domov a príslušnej infraštruktúry, 2 samostatne stojace rodinné domy, hospodárska budova. Rodinné domy budú slúžiť pre bývanie seniorov, hospodárska budova pre zabezpečenie pridružených funkcií. Cieľom realizácie predmetných stavieb je zefektívnenie poskytovaných sociálnych služieb odkázaným občanom obohatením o nové ubytovacie kapacity rodinného typu s vyšším štandardom vybavenia a zvýšenie bezpečnosti a komfortu ubytovania so zameraním na komunitné formy a terénnu opatrovateľskú službu

Galéria našich prác