Zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí

Predmetom projektu bola realizácia informačného centra v obci Nová Bystrica. Navrhovaný objekt je situovaný na novovybudovanom námestí pri kostole.

Obec Nová Bystrica – Zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí – Výstavba informačného centra

Predmetom projektu je realizácia informačného centra v obci Nová Bystrica. Navrhovaný objekt je situovaný na novovybudovanom námestí pri kostole.

Galéria našich prác