Stavebné úpravy materskej školy – rozšírenie kapacity

Cieľ projektu bol dosiahnutý stavebnými úpravami existujúcej budovy MŠ, najmä vytvorením 2 nových tried vnútornou prestavbou existujúceho podkrovia v objekte. Realizáciou projektu sa dosiahlo zvýšenie kapacity MŠ o 40 detí.

Materská škola v Prešove

Cieľ projektu bol dosiahnutý stavebnými úpravami existujúcej budovy MŠ, najmä vytvorením 2 nových tried vnútornou prestavbou existujúceho podkrovia v objekte. Realizáciou projektu sa dosiahlo zvýšenie kapacity MŠ o 40 detí.

Galéria našich prác