Rekonštrukcia Domu smútku

Rekonštrukcia Domu smútku v Dolnej Tižine
Galéria našich prác