Prestavba a prístavba obecného úradu Teplička nad Váhom

Účelom prestavby, stavebných úprav v časti existujúcich priestorov OÚ na prízemí, je vytvoriť zónu prvého kontaktu vrátane čakacej zóny a zázemia. Účelom prístavby existujúceho objektu OÚ je na prízemí vytvorenie kapacitne postačujúcich priestorov pre prevádzku Slovenskej pošty a na poschodí rozšírenie priestorových kapacít pre potreby Obecného úradu.

Materská škola v Prešove

Účelom prestavby, stavebných úprav v časti existujúcich priestorov OÚ na prízemí, je vytvoriť zónu prvého kontaktu vrátane čakacej zóny a zázemia. Účelom prístavby existujúceho objektu OÚ je na prízemí vytvorenie kapacitne postačujúcich priestorov pre prevádzku Slovenskej pošty a na poschodí rozšírenie priestorových kapacít pre potreby Obecného úradu

Galéria našich prác